Tävlingsregler

Regler för att medverka i tävling knuten till Rewind, reglerna fastslagna 2010-12-01: 

1. Personer bundna till Kanal Rewind, samt deras familjemedlemmar kan inte vinna/delta i tävlingar.
2. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
3. Den tävlandes namn, bild och röst kommer, med stor sannolikhet att användas i radiosändningarna, eller på webben (hemsidan/sociala medier). Genom att delta i tävlingen godkänner man medverkan i både radio, hemsida och sociala medier. 
4. Enbart ett pris per familj/hushåll och tävling.
5. Endast ett tävlingspris per månad och person. 
6. Kanal Rewind ansvarar inte för extra kostnader runt vinsten.
7. När vinsten är bio eller konsertbiljetter eller annat står vinnaren för eventuella rese-/logikostnader.
8. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot något annat.
9. Kanal Rewind förbehåller sig rätten att ändra tävlingen, regler och innehåll under tävlingsperioden.
10. När tävlingspriser är förknippade med resor gäller 18 års åldersgräns för att kunna vinna.
11. Kanal Rewind står inte för reseförsäkring vid vinst av resor. Vinnaren får själv ordna försäkring för aktuell resa.
12. Kanal Rewind är inte ansvariga för tekniska fel rörande telefon, e-post eller brev.

Kanal Rewind
2010-12-01